Multiparametric evaluation of hindlimb ischemia using time-series indocyanine green fluorescence imaging

Guang, Huizhi; Cai, Chuangjian; Zuo, Simin; Cai, Wenjuan; Zhang, Jiulou; Luo, Jianwen (Corresponding author)

Weinheim [u.a.] : Wiley-VCH (2016, 2017)
Fachzeitschriftenartikel

In: Journal of biophotonics
Band: 10
Heft: 3
Seite(n)/Artikel-Nr.: 456-464

Identifikationsnummern