Multiparametric evaluation of hindlimb ischemia using time-series indocyanine green fluorescence imaging

Guang, Huizhi; Cai, Chuangjian; Zuo, Simin; Cai, Wenjuan; Zhang, Jiulou; Luo, Jianwen (Corresponding author)

Weinheim [u.a.] : Wiley-VCH (2016, 2017)
Journal Article

In: Journal of biophotonics
Volume: 10
Issue: 3
Page(s)/Article-Nr.: 456-464

Identifier