Π electron-stabilized polymeric micelles potentiate docetaxel therapy in advanced-stage gastrointestinal cancer

Liang, Chenghua; Bai, Xiangyang; Qi, Cuiling; Sun, Qingxue; Han, Xiaoyan; Lan, Tianyun; Zhang, Haibo; Zheng, Xiaoming; Liang, Rongpu; Jiao, Ju; Zheng, Zongheng; Fang, Jiafeng; Lei, Purun; Wang, Yan; Möckel, Diana; Metselaar, Josbert M.; Storm, Gert; Hennink, Wim E.; Kiessling, Fabian; Wei, Hongbo (Corresponding author); Lammers, Twan; Shi, Yang (Corresponding author); Wei, Bo (Corresponding author)

Amsterdam [u.a.] : Elsevier Science (2021)
Fachzeitschriftenartikel

In: Biomaterials
Band: 266
Seite(n)/Artikel-Nr.: 120432

Identifikationsnummern